RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Koncepcie rozvoja IS VS

Koncepcie rozvoja informačných systémov verejnej správy (ďalej len „KRIS“) sú základným strategickým dokumentom povinných osôb v oblasti rozvoja informačných systémov.
KRIS je dokument vypracovaný správcom pre ním spravované informačné systémy verejnej správy, definujúci najmä ciele, organizačné, technické a technologické nástroje a architektúru informačných systémov verejnej správy.

KRIS povinných osôb sa zameriavajú na digitalizáciu úsekov verejnej správy v súlade s vymedzenými kompetenciami povinných osôb a architektúrou integrovaného informačného systému verejnej správy definovanou v Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy.

Podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú povinné osoby, ktoré sú správcami informačných systémov verejnej správy, povinné vypracovať a aktualizovať svoju koncepciu rozvoja informačných systémov (ďalej len „KRIS“) a predložiť ju na schválenie Ministerstvu financií SR podľa § 3 ods. 4 písm. a) zákona č. 275/2006 Z.z.

Povinnosť predložiť KRIS na schválenie Ministerstvu financií SR sa s účinnosťou od 1. februára 2010 nevzťahuje na obce a na povinné osoby podľa § 3 ods. 3 písm. e) zákona č. 275/2006 Z. z. (t.j. právnické osoby v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti povinných osôb uvedených v § 3 ods. 3 písm. a) až d) zákona). KRIS obce preto nie je predmetom hodnotenia a schvaľovania zo strany MF SR. KRIS obce/mesta schvaľuje zastupiteľstvo obce/mesta.


Publikované: 28.10.2010 / Aktualizované : 23.10.2013 / Ján Kulavjak
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83339
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100428
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60764
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22653
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87373
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky