RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Koncepcia využívania softvérových produktov vo verejnej správe

Dokument Koncepcia využívania softvérových produktov vo verejnej správe bol vypracovaný a predložený na základe úlohy bodu B.3. uznesenia vlády SR č. 950 zo 17. 12. 2008 k správe o plnení multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a návrhu jej pokračovania.

Účelom dokumentu je definovať rámcovú stratégiu pre obstaranie, nasadzovanie a prevádzkovanie softvérových produktov v prostredí verejnej správy, vychádzajúc z cieľov informatizácie verejnej správy v najbližších rokoch a v súlade s požiadavkami a odporúčaniami EÚ.

Cieľom materiálu je dosiahnutie jednotného chápania nového prístupu k využívaniu softvérových produktov vo verejnej správe a identifikácia možností na úsporu nákladov a následných krokov, potrebných na realizáciu princípov efektívneho využitia softvérových produktov.

Nové požiadavky kladené na informatizáciu verejnej správy budú vyžadovať aj nový pohľad na využívanie softvérových produktov. Verejná správa má záujem zabezpečiť interoperabilitu, transparentnosť, bezpečnosť a flexibilitu informačných systémov, ako aj hospodárne využívanie rozpočtových zdrojov pri ich nákupe a prevádzkovaní. Ako ukazujú trendy v Európskej únii, zvýšená dostupnosť alternatívnych riešení vo všetkých oblastiach softvérových technológií – od operačných systémov až po aplikačný softvér – vytvára priestor na optimalizáciu výberu pre účely verejnej správy. Strategickou víziou je dosiahnutie stavu, kde informačný systém verejnej správy bude flexibilný, otvorený a nezávislý. Súčasne bude charakterizovaný nediskriminačným prístupom k jednotlivým výrobcom alebo poskytovateľom softvéru a aktívnou podporou inovácií.

Materiál "Koncepcia využívania softvérových produktov vo verejnej správe" bol schválený uznesením vlády SR č. 523/2009 dňa 15.7.2009. 

Nadväzujúcim dokumentom je Metodický pokyn pre štandardný predmet zákazky, podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a zmluvné podmienky v oblasti IKT, ktorého znenie nájdete na osobitnej stránke tohto webového sídla. 


Publikované: 30.07.2009 / Aktualizované : 15.01.2013 / Lucia Fábryová
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
82371
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
82065
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60282
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
21924
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
84738
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky