RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Pilier č.1: Vytvorenie jednotného digitálneho trhu

Občania by mali mať možnosť využívať cezhraničné komerčné služby. Jednotlivé online trhy EÚ sú stále izolované. Rôzne prekážky bránia prístupu k paneurópskym telekomunikačným službám, digitálnym službám a ich obsahu. Preto Európska Komisia plánuje pomocou nasledujúcich úloh otvoriť  a jednotiť európsky digitálny trh, umožniť prístup k legálnemu online obsahu zjednodušením vysporiadania a správy autorských práv a cezhraničným udeľovaním licencií, uľahčiť elektronické platby a fakturácie, zjednodušiť riešenia sporov online atď. Plnenie väčšiny stanovených úloh je v kompetencií EK. 

Jednotlivé členské štáty sú zodpovedné za riešenia úlohy č. 10: Implementácia kľúčových smerníc podporujúcich jednotný digitálny trh a úlohy č. 11: Transponovanie smernice o DPH vo svojich krajinách.

pdf Digitálny jednotný trh_zoznam úloh DAE (74 kB)

 

Dosiahnutý pokrok v oblasti:

a) Digitálny obsah

 • Zelená kniha o online distribúcii audiovizuálnych diel v EÚ - KOM (2011)427
 • návrh Smernice o určitých povolených spôsoboch použitia osirotených diel -
  KOM(2011)289


b) Otvorený prístup k verejným dátam

 • Oznámenie EK: otvorený prístup k údajom, motor inovácie, rastu a transparentnej správy veci verejných -  KOM (2011)882
 • návrh revízie Smernice, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného sektora - KOM (2011)877
 • Rozhodnutie Európskej Komisie o opakovanom použití dokumentov Komisie z 12.12.2011 - 2011/833/EÚ


c) Elektronický obchod

d) Spotrebiteľská legislatíva

 • Oznámenie EK o alternatívom riešení spotrebiteľských sporov na jednotnom trhu - KOM(2011)791
 • Návrh Smernice o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov - KOM(2011)793
 • návrh Nariadenia o riešení spotrebiteľských sporov online - KOM (2011) 794


e) Telekomunikačné služby

 • návrh Nariadenia o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (roaming III) - KOM(2011)402

Publikované: 06.02.2012 / valentina.michalkova@mfsr.sk
Po Ut St Š Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83351
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100450
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60776
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22670
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88117
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky