RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Implementácia DAE na úrovni SR

Digitálna Agenda pre Európu (DAE) je jednou zo základných oblastí Stratégie EUROPA 2020, ktorej výsledkom by malo byť nastúpenie na cestu oživenia zamestnanosti, sociálnej súdržnosti a používania šetrnejších technológií v Európe.

DAE sa zameriava na vymedzenie kľúčovej úlohy, ktorú budú musieť v tomto úsilí zohrať IKT. Predpokladom úspešnej implementácie DAE na Slovensku je v prvom rade vymedzenie detailnej predstavy o východiskovom stave, v akom sa z pohľadu DAE Slovensko nachádza. Predovšetkým pomalé tempo zavádzania vysokorýchlostného širokopásmového internetu (najmä vo vidieckych oblastiach), či nízky podiel investícií do vedy a výskumu, môžu byť rizikami úspešného zavádzania jej vizií a cieľov do praxe. Nemalý podiel na jej úspechu bude zohrávať jej správna propagácia, koordinácia kompetentných orgánov, načasovanie implementácie jednotlivých opatrení a v neposlednom rade jej pozitívne prijatie NR SR, ministerstvami a štátnymi úradmi s celoslovenskou pôsobnosťou, predstaviteľmi priemyselných odvetví, združení, podnikov, vládnymi i mimovládnymi organizácií, ktorých činnosť úzko súvisí s digitalizáciou a informatizáciou spoločnosti.

MF SR, ako ústredný orgán štátnej správy zodpovedný za koordináciu aktivít vyplývajúcich z Digitálnej agendy pre Európu, predložilo vláde SR na jej rokovaní dňa 13.4.2011 iniciatívny materiál Digitálna agenda pre Európu v podmienkach SR z dôvodu potreby informovať vládu SR o aktivitách Európskej únie v oblasti informačnej spoločnosti a o potrebe efektívnej a koordinovanej implementácií opatrení na národnej úrovni. Vláda SR tento informatívny materiál vzala na vedomie pod číslom UV-9389/2011.

pdf Digitálna agenda pre Európu v podmienkach SR (932 kB)

Konkrétne úlohy vyplývajúce z DAE:

1. Digitálny jednotný trh
2. Interoperabilita a normy
3. Dôvera a bezpečnosť
4. Rýchly a ultra rýchly prístup k internetu
5. Výskum a inovácie
6. Zvyšovanie digitálnej gramotnosti a inklúzie
7. Výhody pre spoločnosť vyplývajúce z IKT

Vzhľadom na prierezový charakter DAE je predpokladom jej úspešnej implementácie na Slovensku vzájomná spolupráca a komunikácia zodpovedných centrálnych inštitúcií, odbornej verejnosti, ako aj ostatných zainteresovaných strán. V oktobri 2010 vznikla pre účel koordinácie implementácie opatrení na národnej úrovni pracovná skupina, ktorej členmi sú zástupcovia jednotlivých dotknutých rezortov.

 

 


Publikované: 06.12.2010 / Aktualizované : 09.02.2012 / _Monika Leščáková
Po Ut St Š Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83348
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100443
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60770
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22667
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87388
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky