RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Hodnotenie pokroku v implementácií DAE

Od roku 2011, rok po uvedení Digitálnej agendy pre Európu do praxe, Európska komisia na svojich stránkach realizuje projekt interaktívneho hodnotenia členských krajín v oblasti informatizácie spoločnosti. Hodnotenie nahradilo celý rad dovtedy papierovo publikovaných dokumentov. Webová stránka pre toto hodnotenie obsahuje prehľad výsledkov, vizualizácie, dátové a štatistické súbory. Taktiež ponuka možnosti sledovania vývoja a porovnávania súborov cca 60 indikátorov v čase, ako aj porovnanie štátov navzájom. Každá krajina EÚ tu nájde svoj profil a stručný prehľad vývoja v oblasti IS za posledný rok.

Každoročne je publikovaná aj súhrnná hodnotiaca správa tzv. Scoreboard, kde sa posudzuje pokrok, ktorý sa na európskej a vnútroštátnej úrovni dosiahol pri implementovaní 78 opatrení Digitálnej agendy, ktoré má vykonať Komisia, a 23 opatrení, ktoré majú vykonať členské štáty.

Hodnotenie implementácie DAE - máj  2014:

Európska únia je podľa nových údajov na dobrej ceste do roku 2015 splniť 95 zo 101 digitálnych cieľov, čo je známkou dobrého pokroku. Občania a podniky v EÚ sa čoraz častejšie pripájajú na internet, viac nakupujú online a sebavedomejšie a zručnejšie sa pohybujú v oblasti IKT. Na nasýtenie tohto digitálneho apetítu im často chýba vysokorýchlostné širokopásmové pripojenie, a to najmä vo vidieckych oblastiach. Veľkým problémom naďalej zostávajú rozdiely v digitálnych zručnostiach (pozri MEMO/14/383 (EN)).

viac: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-609_sk.htm

 

Ako je na tom Slovensko?

Slovensko dosiahlo uspokojivé výsledky v oblasti digitálnej inklúzie, teda vo využití internetu a elektronického obchodovania obyvateľov. Naopak kritické zostalo plnenie cieľov týkajúcich sa rozvoja širokopásmového internetu a vypĺňania online formulárov v rámci elektronických služieb verejnej správy. V súbore nižšie je grafické zobrazenie plnenia kľúčových cieľov.

viac: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard/slovakia

  

Staršie hodnotenia:

pdf DAE Scoreboard 2013 (2203 kB) (EN)

pdf DAE Scoreboard 2012 (633 kB) (EN)

pdf DAE Scoreboard 2011 (87 kB) (EN)

 

 

 


Publikované: 25.09.2012 / Aktualizované : 29.05.2014 / valentina.michalkova@mfsr.sk
Po Ut St Š Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83351
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100450
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60776
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22670
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88117
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky