RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Formuláre

V tejto časti nájdete formuláre pre žiadateľov o NFP a prijímateľov NFP, ktoré je potrebné vypĺňať pri všetkých úkonoch, či už v procese žiadania o NFP alebo realizácie projektu.

Dôležité pre prijímateľov:

V súvislosti so zmenou procesov v rámci SORO OPIS sa doplňuje formulár priebežnej monitorovacej správy o Povinnú prílohu č. 1 Zoznam legislatívnych aktov.
Povinná príloha č. 1 je v platnosti od 30.4.2012 a prijímatelia sú povinní od tohto termínu predkladať predmetnú prílohu ako súčasť Priebežnej monitorovacej správy.

xlsPovinná príloha č. 1 Zoznam legislatívnych aktov(942 kB)

pdfPMS_povinna priloha c 1_Zoznam legislativnych aktov (445 kB)

 

Formulár Zmluvy o nenávratný finančný príspevok platný od 07.08.2015

rtfFormulár zmluvy o poskytnutí NFP (27016 kB)

rtfFormulár zmluvy o poskytnutí NFP sledovanie zmien (27024 kB)

Formulár Zmluvy o nenávratný finančný príspevok platný od 01.11.2014

rtfFormulár zmluvy o poskytnutí NFP (27002 kB)

rtfFormulár zmluvy o poskytnutí NFP sledovanie zmien (27002 kB) 

Formulár Zmluvy o nenávratný finančný príspevok platný od 01.03.2014

rtfFormulár zmluvy o poskytnutí NFP (26994 kB)

rtfFormulár zmluvy o poskytnutí NFP sledovanie zmien (28717 kB)

Formulár Zmluvy o nenávratný finančný príspevok platný od 01.02.2014

rtfFormulár zmluvy o poskytnutí NFP (2912 kB)

rtfFormulár zmluvy o poskytnutí NFP sledovanie zmien (3237 kB)

Formulár Zmluvy o nenávratný finančný príspevok platný od 07.08.2013

rtfFormulár zmluvy o poskytnutí NFP (3540 kB)

rtfFormulár zmluvy o poskytnutí NFP_sledovanie zmien (3547 kB)

Formulár Zmluvy o nenávratný finančný príspevok platný od 23.05.2013

rtfFormulár zmluvy o poskytnutí NFP (2867 kB)

rtfFormulár zmluvy o poskytnutí NFP_sledovanie zmien (2868 kB)

Formulár Zmluvy o nenávratný finančný príspevok platný od 04.07.2012

rtfFormulár zmluvy o poskytnutí NFP (3516 kB)

rtfFormulár zmluvy o poskytnutí NFP_sledovanie zmien (2877 kB)

Formulár Zmluvy o nenávratný finančný príspevok platný od 30.4.2012

rtfFormulár zmluvy o poskytnutí NFP_(2840 kB)

rtfFormulár zmluvy o poskytnutí NFP_sledovanie zmien (2895 kB)

 

Vzor dodatku k zmluve o nenávratný finančný príspevok platný od 01.11.2014

pdfVzor dodatku k zmluve o NFP (249 kB)

rtfVzor dodatku k zmluve o NFP (25904 kB)

rtfVzor dodatku k zmluve o NFP - sledovanie zmien (25904 kB)

 

Monitorovacia správa projektu

pdfMonitorovacia správa projektu (458 kB) - platná od 01.11.2014

rtfMonitorovacia správa projektu (27545 kB) - platná od 01.11.2014

rtfMonitorovacia správa projektu - sledovanie zmien (27548 kB) k 01.11.2014

pdfMonitorovacia správa projektu (457 kB) - platná od 29.09.2014

rtfMonitorovacia správa projektu (27528 kB) - platná od 29.09.2014

RTFMonitorovacia správa projektu (27527 kB) - platná od 01.03.2014

RTFMonitorovacia správa projektu (3718 kB)

 

Následná monitorovacia správa projektu

rtfNásledná monitorovacia správa projektu (460 kB)- platná od 7.7.2017

rtfNásledná monitorovacia správa projektu - sledovanie zmien (1226 kB) k 7.7.2017

rtfNásledná monitorovacia správa projektu (10586 kB) - platná od 01.11.2014

rtfNásledná monitorovacia správa projektu - sledovanie zmien (10586 kB) k 01.11.2014

RTFNásledná monitorovacia správa projektu (10571 kB) - platná od 01.03.2014

 

Pracovný výkaz - formulár + pokyny

rarPracovný výkaz verzia 1.0 (59 kB)

pdfPokyny k vypracovaniu pracovných výkazov - verzia 2.0 (83 kB)

Platnosť od 1. marca 2011

pdfUsmernenie k vypracovaniu pracovných výkazov (82 kB)

 

Vyhlásenie o začatí a ukončení realizácie projektu

rtfVyhlásenie o začatí a ukončení realizácie projektu (29700 kB)

 

Žiadosť o povolenie zmeny v projekte

ODTŽiadosť o povolenie zmeny v projekte (366 kB) - platná od 13.03.2015

ODTŽiadosť o povolenie zmeny v projekte so sledovaním zmien (366 kB) - platná od 13.03.2015

DOCŽiadosť o povolenie zmeny v projekte (798 kB)  - platná od 01.03.2014

RTFŽiadosť o povolenie zmeny v projekte (10315 kB) - platná od 01.03.2014

RTFŽiadosť o povolenie zmeny v projekte (1857 kB) - platná od 27.08.2012

RTFŽiadosť o povolenie zmeny v projekte (3281 kB)


Publikované: 28.04.2010 / Aktualizované : 21.08.2017 / Denis Fraňo
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83165
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100022
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60703
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22641
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
85358
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky