RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Digitálna agenda 2010-2015: Európska komisia predstavila nový akčný plán informačnej spoločnosti Európskej únie

Dňa 18. decembra 2012 prijala Európska Komisia revidovanú Digitálnu agendu pre Európu.

Európska komisia 15.mája 2010 predstavila strategický dokument Digitálna agenda pre Európu - reformný plán aktivít do roku 2015, ktorých zavedenie prinesie výhody digitálnej éry do všetkých vrstiev spoločnosti. Dokument vymedzuje kľúčovú úlohu, ktorú budú musieť v tomto úsilí zohrať informačno-komunikačné technológie a je zároveň jednou zo základných oblastí stratégie Únie pre rast a zamestnanosť tzv. Stratégie EÚ 2020, ktorej výsledkom by malo byť čo najrýchlejšie zotavenie sa z krízy a nastúpenie na cestu oživenia zamestnanosti, sociálnej súdržnosti a technológií šetrnejších k životnému prostrediu.

Sedem prioritných oblastí DAE:

1. vytvorenie jednotného digitálneho trhu

Vytvorenie možností využívať cezhraničné komerčné služby občanmi EÚ.

2. interoperabilita a normy

Zlepšenie stanovenia štandardov IKT a interoperability produktov a služieb IKT.

3. dôvera a bezpečnosť internetu

Zvýšenie pocitu online istoty a bezpečnosti v EÚ.

4. zlepšenie prístupu Európanov k rýchlemu a superrýchlemu internetu

Veľmi rýchly internet je nevyhnutný pre silný rast hospodárstva, tvorbu pracovných miest, prosperitu a pre zabezpečenie prístupu občanov k elektronickým službám.

5. výskum a inovácie IKT

Európa musí zdvojnásobiť podporu špičkového výskumu a vývoja v oblasti IKT.

6. zvyšovanie digitálnej gramotnosti a inklúzie 

Viac než polovica Európanov (250 mil.) používa internet každý deň, na druhej strane 30% ho nikdy nepoužilo.

7. výhody pre spoločnosť vyplývajúce z IKT

Investovaním do inteligentného využitia technológií a informácií nájdeme riešenia ako znížiť spotrebu energie, podporiť starnúce obyvateľstvo, posilniť postavenie pacientov a zlepšiť online prístup pre ľudí s postihnutím.

 

V týchto siedmich oblastiach digitálna agenda predpokladá asi 100 následných opatrení, z toho 31 legislatívnych. Digitálna agenda je prvou zo siedmich vzorových iniciatív v rámci stratégie Európa 2020 (Europe 2020) pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Najťažšou úlohou je zaistenie rýchleho prijatia a vykonávania opatrení. Široký okruh komisárov bude spolupracovať s inštitúciami EÚ a zúčastnenými stranami, aby sa digitálna agenda stala skutočnosťou.

„Do popredia digitálnej revolúcie musíme postaviť záujmy európskych občanov a podnikov a tak maximalizovať potenciál informačných a komunikačných technológií (IKT), aby sme pokročili vo vytváraní pracovných miest, udržateľnosti a sociálnej inklúzii,“ uviedla podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroes. „Táto ambiciózna stratégia, ktorú sme dnes vytýčili, jasne ukazuje, ktorým smerom máme sústrediť naše snahy v nasledujúcich rokoch. Aby sme plne využili potenciál európskej digitálnej budúcnosti, potrebujeme pevné odhodlanie členských štátov, odvetvia IKT a ďalších dôležitých ekonomických subjektov.“


pdf Digitálna agenda pre Európu (586 kB)

viac info 


Publikované: 06.12.2010 / Aktualizované : 19.12.2012 / _Monika Leščáková
Po Ut St Š Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83348
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100443
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60770
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22666
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87388
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky