RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Centrálny elektronický priečinok v oblasti cezhraničného obchodovania v SR

Projekt centrálneho elektronického priečinka pre medzinárodný obchod a súvisiace procesy (tzv. "CEP") je zameraný na vybudovanie plne transakčného elektronického colného systému a to v súlade s požiadavkami Európskej únie. To znamená, že po jeho úplnej implementácii bude možné vybaviť celé colné konanie iba v elektronickej podobe, čo znamená urýchlenie a zjednodušenie vybavovania colných konaní medzi obchodnou komunitou a štátom a priniesť prospech všetkým stranám, zapojeným do cezhraničného obchodu.

Systém centrálneho elektronického priečinka umožní zaslanie unifikovaného elektronického dokumentu vývozcu, dovozcu alebo prepravcu na jediné miesto v štátnej správe na úplné vybavenie administrácie, povolení a štatistiky medzinárodnej obchodnej transakcie.

Implementácia projektu je založená na interoperabilite s národnými aj medzinárodnými štandardmi a dôležitou súčasťou je aj zabezpečenie ochrany používaných údajov, ktoré majú často krát citlivú povahu.

Na základe požiadaviek Európskej únie a súvisiacich právnych predpisov EÚ by mali takýto spôsob fungovania colnej správy zaviesť všetky členské štáty EÚ najneskôr do roku 2013, čo prinesie značné úspory času a financií pre všetkých účastníkov colných konaní.

Relevantné medzinárodné dokumenty:

Koncepcia CEP bola v SR schválená uznesením Vlády SR č. 39/2008 zo 16. januára 2008:

Pravidelný informačný bulletin:

Na základe uvedeného materiálu Ministerstvo financií SR zriadilo Riadiaci výbor CEP a Projektovú radu CEP, ktoré riadia implementáciu projektu.


Publikované: 15.01.2009 / Aktualizované : 17.10.2011 / _Peter Bíro
Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
18837
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
72181
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
50524
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
9076
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
50232
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky