RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Nástroj na prepájanie Európy – otvorenie 3. výzvy na podporu trans-európskych digitálnych sietí s podporou 24mil eur.

Dňa 28. júna 2017 vyhlásila Európska komisia tretiu výzvu na podávanie projektov v rámci Nástroja na prepájanie Európy (ďalej ako „CEF Telecom“). Na podporu európskej infraštruktúry digitálnych služieb je v rámci tejto výzvy vyčlenených 24 mil. eur. Záujemcovia z celej EÚ (plus Island a Nórsko) môžu predkladať návrhy projektov v oblasti elektronická fakturácia, elektronický preklad, Europeana a verejné otvorené údaje. Uzavretie výzvy je naplánované na 28. novembra 2017, 17.00 hod.


V rámci programu CEF Telecom je ešte stále otvorená aj druhá výzva na predkladanie projektov v oblastiach kybernetickej bezpečnosti, elektronického doručovania, elektronického zdravotníctva a elektronického verejného obstarávania, s termínom uzavretia 21. septembra 2017.


CEF Telecom vytvára sieť cezhraničných služieb pre občanov, podniky a orgány verejnej správy a podporuje základné a opakovane použiteľné digitálne služby, známe ako stavebné bloky, ako aj zložitejšie digitálne služby. Stavebné bloky môžu byť navzájom spojené a integrované so zložitejšími službami. Doteraz podporované stavebné bloky zahŕňajú: eIdentifikáciu, eSignature, eInvoicing, eDelivery a eTranslation.


CEF Telecom prostredníctvom spolufinancovania podporuje vyspelé riešenia, ktoré pomôžu zlepšiť každodenný život občanov, podnikov a verejných správ. Finančné prostriedky sa pridelia na tie oprávnené návrhy projektov, ktoré najlepšie spĺňajú kritériá na udelenie grantu tak, ako sú špecifikované v pracovnom programe CEF Telecom z roku 2017.


Táto výzva je tretia a posledná v rámci pracovného programu CEF Telecom na rok 2017. Očakáva sa, že hodnotenie návrhov sa začne v decembri 2017, pričom výsledky hodnotenia a rozhodnutia o pridelení grantov budú oznámené v apríli 2018. V roku 2017, v rámci naplánovaných troch výziev, poskytne CEF Telecom celkovú podporu až do výšky 77 miliónov eur prostredníctvom grantov pre európske infraštruktúry digitálnych služieb.

Viac informácií nájdete na stránkach:
CEF Telecom  
2017 CEF Telecom výzvy
2017-3 CEF Telecom Virtual Info Day – 12. september 2017

Nástroj na prepájanie Európy CEF Telecom – otvorenie 2. výzvy na podporu trans-európskych digitálnych sietí s podporou 25,5 mil eur.


Dňa 6. mája 2017 vyhlásila Európska komisia druhú výzvu na podávanie projektov v rámci Nástroja na prepájanie Európy (ďalej ako „CEF Telecom“). CEF Telecom vytvára sieť cezhraničných služieb pre občanov, podniky a orgány verejnej správy, ktoré umožnia fungovanie jednotného digitálneho trhu v praxi. CEF Telecom podporuje základné a opakovane použiteľné digitálne služby, známe ako stavebné bloky, ako aj zložitejšie digitálne služby. Stavebné bloky môžu byť navzájom spojené a integrované so zložitejšími službami. Doteraz podporované stavebné bloky zahŕňajú: eIdentifikáciu, eSignature, eInvoicing, eDelivery a eTranslation.

Na podporu európskej infraštruktúry digitálnych služieb je v rámci tejto výzvy vyčlenených 25,5 mil. eur. Záujemcovia z celej EÚ (plus Island a Nórsko) môžu predkladať návrhy projektov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, elektronického doručovania, elektronického zdravotníctva a elektronického verejného obstarávania. Uzavretie výzvy je naplánované na 21. septembra 2017.

CEF Telecom prostredníctvom spolufinancovania podporuje projekty spoločného záujmu, ktoré prispejú k zvýšeniu interoperability, prepojiteľnosti a k rozšíreniu transeurópskych digitálnych infraštruktúr. Podporuje vyspelé riešenia, ktoré pomôžu zlepšiť každodenný život občanov, podnikov a verejných správ a prispieť k rozvoju digitálneho jednotného trhu. Na získanie spolufinancovania musia byť riešenia navrhované v projektoch pripravené na nasadenie, prispievať k politikám EÚ v oblasti jednotného digitálneho trhu a zároveň mať pripravenú stratégiu dlhodobej udržateľnosti. Finančné prostriedky sa pridelia na tie oprávnené návrhy projektov, ktoré najlepšie spĺňajú kritériá na udelenie grantu tak, ako sú špecifikované v pracovnom programe CEF Telecom z roku 2017.

Táto výzva je druhá v rámci pracovného programu CEF Telecom na rok 2017. Očakáva sa, že hodnotenie návrhov sa začne na jeseň roku 2017 pričom výsledky hodnotenia a rozhodnutia o pridelení grantov budú oznámené začiatkom roka 2018. V roku 2017, v rámci naplánovaných troch výziev, poskytne CEF Telecom celkovú podporu až do výšky 77 miliónov eur prostredníctvom grantov pre európske infraštruktúry digitálnych služieb.
Viac informácií nájdete na stránkach:
CEF Telecom  
2017 CEF Telecom výzvy

Povinnosť pre účastníkov projektov spolufinancovaných z CEF Telecom

V súlade s § 20 ods.8 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sú prijímatelia (právnické aj fyzické osoby) finančnej pomoci  priamo z EÚ povinní oznámiť Ministerstvu financií SR v lehote do 30 dní od jej prijatia výšku prijatej finančnej pomoci a účel, na ktorý bola finančná pomoc poskytnutá.

Ide o priame finančné príspevky, ktoré Európska komisia poskytuje vo forme grantov na projekty právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ktoré podporujú záujmy EÚ alebo sa podieľajú na uplatňovaní programov alebo politík EÚ. Poskytované sú na základe uzatvorenej zmluvy príjemcov pomoci s útvarmi Európskej Komisie alebo s jej agentúrami najmä cez výzvy na predkladanie ponúk.

V rovnakej lehote sú povinné oznamovať prijatie žiadosti Európskej únie o vrátenie finančnej pomoci alebo jej časti. Z dôvodu zjednodušenia oznamovacej povinnosti pre prijímateľov  tejto formy finančnej pomoci a zníženia administratívnej záťaže sa toto oznámenie vypĺňa formou elektronického formulára „Oznámenie o prijatí finančnej pomoci z EÚ“ v prostredí webového sídla Ministerstva financií SR.
Pokyny na vyplnenie elektronického formulára nájdete tu.

 


Publikované: 08.06.2017 / Aktualizované : 14.07.2017 / Denis Fraňo
Po Ut St Š Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83348
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100443
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60770
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22667
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87388
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky