RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Aplikačný systém programového riadenia

Je podporný nástroj pre správu, manažment a kontrolu projektov v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. ASPR je modul centrálneho metainformačného systému verejnej správy (MetaIS).

Prijímatelia NFP realizujúci projekty PO7 OPII sú povinní používať ASPR v zmysle Usmernenia č. 3/2017 (fázované projekty) a č. 7/2017 (národné projekty) SO OPII k správe údajov v Aplikačnom systéme programového riadenia pre projekty PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 - 2020, ktorý je zverejnený na http://informatizacia.sk/804-menu/22115s.

Účel, obsah a zmeny

ASPR používajú (v zmysle Používateľskej príručky pre ASPR):

 • Prijímatelia (kontaktné osoby určené prijímateľom) pri správe a aktualizovaní informácií o projektoch, najmä o stave realizácie, harmonogramoch, rizikách a otvorených otázkach, vždy v momente zistenia nových skutočností.
 • Projektoví manažéri SO, manažéri kontroly a ďalší interní a externí používatelia, pri vyhodnocovaní informácií o jednotlivých projektoch a koordinovaní progresu v rámci programu/programov.

ASPR na základe pravidelnej aktualizácie informácií o projektoch umožňuje vytváranie projektových a programových reportov a správ:

 • Audit projektu
 • Monitorovacia správa
 • Report otvorených otázok programu
 • Report otvorených otázok projektu
 • Report rizík programu
 • Report rizík projektu
 • Správa o stave programu
 • Súhrnný report o stave projektu

Prístup do ASPR

Prístup do ASPR je umožnený pre registrovaných používateľov:

 • Prijímateľom (kontaktné osoby určené prijímateľom NFP), Prijímateľ v žiadosti uvedie meno, priezvisko, telefón a e-mail kontaktnej osoby, ktorú zašle na adresu metais@vicepremier.gov.sk. Rovnako sa postupuje pri zmene kontaktnej osoby. Pri prideľovaní prístupov z dôvodu obmedzeného počtu licencií platí zásada: 1 projekt = 1 prístup.

Z dôvodu, že ASPR je modul MetaIS, nový používateľ musí mať najskôr zabezpečený prístup do MetaIS, a to prostredníctvom notifikácie o potvrdenie prístupového hesla, ktorá je zaslaná zaregistrovanému používateľovi na jeho e-mail (viac informácií je uvedených v Používateľskej príručke MetaIS zverejnenej na https://metais.finance.gov.sk).

Najskôr na nasledujúci pracovný deň, po synchronizácii medzi oboma systémami, je nový používateľ sprístupnený v ASPR, kde je mu administrátorom pridelená rola (právo) podľa jeho funkcií a úloh a používateľ je priradený k projektu/projektom/programu/programom podľa požiadavky.

ASPR je dostupný na adrese https://metais.finance.gov.sk.

V prípade otázok, prosím, kontaktujte metais@vicepremier.gov.sk.

pdfPoužívateľská príručka pre Aplikačný systém programového riadenia (12115 kB) - verzia 8


Publikované: 01.08.2017 / Aktualizované : 14.02.2018 / SO OPII
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83485
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100536
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60877
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22778
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88687
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky