RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Aktuálne


Stránka: 12 z 27 Choď na: 7 8 9 10 11  12  13 14 15 16 17 Otázky podľa zadaných kritérií: 524

MF SR zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt: Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb

10.07.2013 16:40 Viac »

MF SR zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt: Elektronické služby Pôdohospodárskej platobnej agentúry

10.07.2013 16:38 Viac »

MF SR zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt: Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu

10.07.2013 16:35 Viac »

MF SR zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt: Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky - eDemokracia a otvorená vláda

10.07.2013 16:30 Viac »

Ministerstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu „Elektronické služby živnostenského registra“

04.07.2013 10:25 Viac »

Ministerstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu „Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru“

04.07.2013 10:16 Viac »

Ministerstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu „Elektronický archív Ministerstva vnútra SR“

04.07.2013 09:56 Viac »

Slovenské mestá sú na IPv6 pripravené najlepšie v Európe!

01.07.2013 14:11 Viac »

Digitálna agenda: otvorené štandardy

Vďaka otvoreným štandardom by verejný sektor mohol ušetriť 1 miliardu eur ročne

25.06.2013 14:17 Viac »

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov - prioritná os 1 OPIS

24.06.2013 14:06 Viac »

Pokrok v oblasti digitálnej agendy - hodnotiaca správa

Každoročný rebríček v dosahovaní pokroku v oblasti digitálnej agendy - hodnotenie Európskej únie

18.06.2013 13:32 Viac »

Odstávka webového sídla www.informatizacia.sk

18.06.2013 12:50 Viac »

Od 1. júla bude elektronický Úradný vestník EÚ plne právne použiteľný

18.06.2013 09:51 Viac »

Nová legislatíva pre agentúru ENISA

18.06.2013 09:25 Viac »

Ministerstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu „Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov“

13.06.2013 16:28 Viac »

Druhé usmernenie k výzve Elektronizácia služieb miest „eMestá“ a informácia o predĺžení termínu predloženia žiadosti o NFP

06.06.2013 17:14 Viac »

Vláda SR schválila návrh zákona o eGovernmente

Vláda SR dňa 30. mája 2013 schválila „Návrh zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente)“.

30.05.2013 14:46 Viac »

Usmernenie SORO OPIS č. 5/2013 k správe dát v Aplikačnom systéme programového riadenia

29.05.2013 16:33 Viac »

Ministerstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

24.05.2013 16:47 Viac »

Usmernenie k výzve Elektronizácia služieb miest „eMestá“

22.05.2013 08:24 Viac »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83168
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100025
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60751
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22641
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
85362
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky