RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Aktuálne


Stránka: 11 z 27 Choď na: 6 7 8 9 10  11  12 13 14 15 16 Otázky podľa zadaných kritérií: 524

Správy z monitorovaní štandardov 2013 I

13.09.2013 10:59 Viac »

Komunitárny program CIP ICT PSP

05.09.2013 15:48 Viac »

NR SR schválila prelomový zákon o e-Governmente

04.09.2013 13:07 Viac »

Projekt e-SENS - cezhraničné digitálne služby

Grantová dohoda projektu e-SENS je podpísaná

27.08.2013 12:31 Viac »

Oznámenie o zverejnení rozsahu hodnotenia strategického dokumentu

23.08.2013 07:22 Viac »

MF SR zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt: Rozvoj elektronických služieb súdnictva

19.08.2013 14:39 Viac »

MF SR zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

19.08.2013 14:04 Viac »

Zapojenie sa do prieskumu stavu informačnej bezpečnosti

16.08.2013 10:49 Viac »

MF SR zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt: Dátové centrum pre eGovernment

13.08.2013 16:01 Viac »

MF SR zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt: Elektronické služby Finančnej správy – Automatizácia dohľadu nad dovozom tovaru

09.08.2013 14:32 Viac »

MF SR zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt: Elektronické služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku

09.08.2013 14:29 Viac »

MF SR zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt: Elektronické služby Národnej evidencie vozidiel, časť 2

09.08.2013 14:26 Viac »

Odstávka Aplikačného systému programového riadenia

09.08.2013 09:52 Viac »

Oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom

02.08.2013 09:25 Viac »

Tretie usmernenie k výzve Elektronizácia služieb miest „eMestá“ a informácia o predĺžení termínu predloženia žiadosti o NFP

01.08.2013 10:25 Viac »

MF SR zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt: Elektronické služby v spoločnosti Eximbanka SR

30.07.2013 14:06 Viac »

Oznámenie o strategickom dokumente „Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie“

23.07.2013 06:39 Viac »

MF SR zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt: Register priestorových informácií (RPI)

16.07.2013 16:04 Viac »

MF SR zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt: Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb (ESMO)

16.07.2013 16:00 Viac »

MF SR zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt: Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok

11.07.2013 10:32 Viac »
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83339
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100428
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60764
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22653
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87373
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky