RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zverejňujeme dopytové výzvy pre dáta, služby a cloud

02.07.2018 12:42

Dopytovo orientované projekty prinášajú do informatizácie verejnej správy menšie a rýchlo dostupné zlepšenia. Tri dopytové výzvy, ktoré dnes zverejní Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), sa týkajú zdieľania údajov medzi úradmi, zlepšovania služieb e-governmentu a migrácie informačných systémov do vládneho cloudu.

„Počas ich verejného pripomienkovania a prerokovania sme evidovali veľký záujem o všetky tri témy od potenciálnych žiadateľov. Vyzývame aj touto cestou kolegov v rezortoch a organizáciách, aby sa do výziev aktívne zapojili prípravou kvalitných projektov,“ uviedol vicepremiér Richard Raši. Zároveň dodal, že úrad ponúka konzultácie a poradenstvo žiadateľom pri príprave štúdií uskutočniteľnosti. Tie budú totiž žiadatelia vypracúvať sami v zjednodušenej forme a ÚPVII ich bude posudzovať.

Výzvou Manažment údajov inštitúcií verejnej správy môžu byť realizované nasledovné štyri typy dopytovo – orientovaných projektov:

Komplexný projekt pre manažment údajov –  reforma vo využívaní dát pre organizáciu, ktorá má heterogénne informačné prostredie s viacerými samostatnými subjektami (napríklad doprava a výstavba) a potrebuje internú integráciu a konsolidáciu údajov,
Jednoduchý projekt pre manažment údajov – reforma vo využívaní dát pre organizáciu s homogénnym informačným prostredím (napríklad obec),
Publikovanie otvorených dát,
Projekt pre konzumentov údajov – rýchle zavedenie princípu „jeden-krát a dosť“ vo vnútri inštitúcie.
Jednotlivé projekty môžu získať nenávratný finančný príspevok vo výške od 80-tisíc do 3 miliónov eur, pričom na výzvu je celkovo vyčlenených 30 miliónov eur.

Výzva Malé zlepšenia eGov služieb (t.j. elektronických služieb verejnej správy) sa zameriava na elektronické služby pre občanov a podnikateľov. To znamená napríklad  jednoduchšie formuláre, notifikácie o stave služby či možnosť vybaviť službu cez mobilný telefón alebo celú online bez nutnosti dokladať ďalšie papierové dokumenty alebo navštevovať úrady. Cieľom je zvýšiť dobrovoľnú používanosť e-služieb s tým, že prvoradé musia byť potreby používateľov. Kandidátmi do týchto dopytovo-orientovaných projektov sú také  služby, ktoré už dnes preukazujú minimálne 5-tisíc podaní ročne.

Tieto projekty môžu získať nenávratný finančný príspevok vo výške od 80-tisíc do 800-tisíc eur z celkovej alokácie 20 miliónov eur.

Výzva Migrácia informačného systému verejnej správy do cloudovej Infraštruktúry ako služby uľahčí potenciálnym žiadateľom premiestniť svoje informačné systémy do vládneho cloudu.

Nenávratné finančné príspevky z tejto výzvy budú poskytnuté vo výške od 75-tisíc až 750-tisíc eur z 10-miliónového balíka.

Výzvy budú vyhlásené ako otvorené a schvaľovanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok bude prebiehať systémom hodnotiacich kôl. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola bude 15. novembra 2018. Projekty budú financované z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – Prioritná os 7.

Výzvy na dopytovo-orientované projekty budú zverejnené na: www.informatizacia.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk.


Zdroj: Zdroj: https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/zverejnujeme-dopytove-vyzvy-pre-data-sluzby-a-cloud/index.html Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83415
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100494
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60810
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88561
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky