RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Aktualizácia obsahu MetaIS povinnými osobami

Povinné osoby podľa § 3 ods. 3 zákona, ktoré sú správcom informačného systému, sú povinné:

  • vytvoriť kvalitné východiskové prostredie pre plnenie povinnosti podľa § 4 písm. f) zákona „sprístupňovať informácie o prevádzkovaných ISVS a o poskytovaných elektronických službách VS“,
  • vytvoriť také koordinačné mechanizmy, ktoré zabezpečia prísun spoľahlivých informácií o jednotlivých ISVS povinných osôb a právnických osôb v ich zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti,
  • aktualizovať obsah MetaIS.


Na aktualizáciu obsahu MetaIS povinnými osobami bol vydaný Metodický pokyn číslo MF/011247/2016-1721 na aktualizáciu obsahu centrálneho metainformačného systému verejnej správy povinnými osobami, ktorý je zverejnený vo Finančnom spravodajcovi MF SR.

Ďalšie  dokumenty sa nachádzajú na portáli MetaIS.


Publikované: 23.10.2013 / Aktualizované : 15.03.2016 / MF SR
Po Ut St Š Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
82680
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
99887
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60535
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22440
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
85160
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky