RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zverejnenie Metodického pokynu k Výnosu č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

05.04.2017 14:55

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu vydal Metodický pokyn k Výnosu č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Metodický pokyn obsahuje podrobnejší výklad jednotlivých ustanovení Výnosu o štandardoch pre IS VS a je preto dôležitým podkladom pre povinné osoby pri dodržiavaní a implementovaní štandardov. 

Metodický pokyn bol schválený 9. marca 2017 Komisiou pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy, ktorá je poradným a konzultačným orgánom úradu. 

Dokument má charakter tzv. "živého dokumentu", ktorý sa bude zverejňovať na webovom sídle a priebežne aktualizovať. 

Metodický pokyn je možné nájsť na adrese: https://wiki.finance.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=20545548 

Zápis z prvého zasadnutia komisie pre štandardizáciu je možné nájsť na adrese: https://wiki.finance.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=20024363 


Späť »
Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
17915
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
55409
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
48348
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
5507
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
36472
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky