RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Stratégia pre lepší internet pre deti

03.05.2012 09:07

V súčasnej dobe s internetom začínajú deti oveľa skôr ako v minulosti – mnohé sú online už od 7 rokov. Až 75% detí používa internet, z toho tretina cez mobilné telefóny. Internet im ponúka rozsiahle možnosti na hru, učenie a kreativitu, avšak jeho celý potenciál nie je úplne preskúmaný a je potrebné vytvárať dôveru detí a rodičov k tomuto médiu. Avšak nestačí deti len chrániť pokiaľ sú na internete. Je potrebné posilniť ich digitálnu gramotnosť, aby boli schopné vybudovať si vlastnú ochranu a zodpovednosť v online prostredí.

Európska komisia dňa 2. mája 2012 predstavila dokument „Stratégia pre lepší internet pre deti“. Ide o strategický plán s návrhom opatrení ako zlepšiť digitálne zručnosti detí a vytvoriť bezpečnejšie online prostredie pre deti. Jedným z hlavných dôvodov, prečo by sa mali opatrenia prijať na úrovni EU je, aby sa zabezpečila rovnaká úroveň ochrany a služieb na internete pre všetky deti v EÚ.

Tlačová správa: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/445&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

 


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
14675
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
12213
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
43295
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
5070
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
20810
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky