RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ministerstvo financií SR podpísalo zmluvy na realizáciu národných projektov Portál právnych informácií – Rozvoj projektu Elektronická zbierka zákonov IS SLOV-LEX a Informačný systém registra úpadcov

12.03.2015 12:29

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), uzavrelo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zrealizovanie aktivít národných projektov:

  • "Portál právnych informácií – Rozvoj projektu Elektronická zbierka zákonov IS SLOV-LEX“
  • "Informačný systém registra úpadcov“

Projekt „Portál právnych informácií – Rozvoj projektu Elektronická zbierka zákonov IS SLOV-LEX“ bude prínosom v oblasti dostupnosti komplexných právnych informácií pre občanov, podnikateľov a pre právnických profesionálov. Portál právnych informácií bude pre cieľovú skupinu slúžiť ako prístupový bod, ktorý umožní získanie právnych informácií a dát. Tieto informácie budú navzájom prepojené a uľahčia tak vyhľadávanie a prehliadanie všeobecne záväzných predpisov rôznych rezortov a súdnych rozhodnutí prijatých v SR alebo EÚ z jedného prístupového bodu.
Zmluva bola 10.marca 2015 zverejnená podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR a nadobúda účinnosť dňa 11.marca 2015.
Výška nenávratného finančného príspevku je 5 536 800,00 eur.

Hlavným cieľom projektu „Informačný systém registra úpadcov“ je vybudovanie elektronického Registra úpadcov, ako nástroja elektronizácie konkurzov, reštrukturalizácií a oddlžení, a zavedenie súvisiacich elektronických služieb pre verejnosť. Realizácia projektu prinesie finančné a nefinančné prínosy pre štát a verejnosť. Novo vybudovaný register zabezpečí, aby jednotlivé subjekty verejnej správy pracovali s aktuálnymi a rovnakými údajmi a aby nebol porušovaný princíp jednorazového zadávania údajov do systému.
Zmluva bola 11.marca 2015 zverejnená podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR a nadobúda účinnosť dňa 12.marca 2015.
Výška nenávratného finančného príspevku je 11 759 990,00 eur.

Tlačová správa je dostupná tiež TU.

Ďalšie informácie o projektoch nájdete TU.


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83415
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100494
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60810
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88561
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky