RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ministerstvo financií SR podpísalo zmluvu na národný projekt Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií

01.07.2015 08:46

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zrealizovanie aktivít národného projektu Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií.

V rámci projektu dôjde hlavne k vybudovaniu jednotného hardvérového a softvérového prostredia ministerstva kultúry (a tridsiatich podriadených inštitúcií) pre integráciu informačného systému rezortu kultúry s Ústredným portálom verejnej správy (www.slovensko.sk) a dátovými schránkami. Taktiež ide o zosúladenie s informačným systémom centrálneho elektronického priečinka pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru (čo sa v praxi využíva pri dočasnom alebo trvalom vývoze kultúrnej pamiatky, zbierkového predmetu, historických knižničných dokumentov a predmetov kultúrnej hodnoty).

Zmluva bola 25.júna 2015 zverejnená podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR a nadobúda účinnosť dňa 26.júna 2015.
Výška nenávratného finančného príspevku je 5 982 528,04 eur.

Ďalšie informácie o projekte nájdete TU.

 

pdfTlačová správa (341 kB)

 


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83337
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100428
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60764
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22653
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87373
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky