RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

MF SR zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt: Register priestorových informácií (RPI)

16.07.2013 16:04

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Register priestorových informácií (RPI)“, kód: OPIS-2013/1.1/63-NP. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie informačného systému registra priestorových informácií (ďalej len „RPI“) a sprístupnenie jeho služieb občanom, podnikateľom a verejnej správe prostredníctvom portálu. RPI bude základným registrom integrovaného informačného systému verejnej správy.

Základnými cieľmi projektu sú:

  • vytvorenie RPI ako jednotného a údajovo konzistentného zdroja údajov o všetkých priestorových informáciách,
  • sprístupnenie elektronických služieb RPI a zabezpečenie ich podpornej funkcionality pre použiteľnosť na právne úkony,
  • vytvorenie portálu ako prístupového bodu k službám RPI a národnej infraštruktúre pre priestorové informácie,
  • efektívna integrácia RPI do celkovej architektúry eGovernmentu.

Celková maximálna indikatívna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 6 499 333,20 EUR.
 
Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je 15.10.2013.
Písomné vyzvanie na národný projekt spolu s ďalšími podrobnými informáciami a kompletnou tlačovou správou nájdete TU.

 


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83165
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100022
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60703
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22641
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
85358
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky