RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Kybernetické hrozby sú reálne, Slovensko budú chrániť 4 jednotky CSIRT

21.09.2018 14:59

Štyri profesionálne tímy odborníkov na kybernetickú bezpečnosť, vybavené potrebným technologickým zázemím, budú kostrou slovenského systému kybernetickej bezpečnosti. Materiálne, priestorové a softvérové podmienky pre ne zabezpečí národný projekt, financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7 (OPII PO7). Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu dnes zverejní vyzvanie.

„Okrem vládnej jednotky CSIRT sú to ešte CSIRT-y v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby NASES, ktorá sa bude starať o slovensko.sk a vládny systém Govnet, ďalej na Národnom bezpečnostnom úrade a v Slovenskej informačnej službe. Projekt nášmu štátu zabezpečí ako preventívnu, tak aj reaktívnu, ale konečne hlavne systematickú ochranu proti kybernetickým hrozbám,“ uviedol riaditeľ vládnej jednotky CSIRT Lukáš Hlavička s tým, že realizácia projektu napĺňa literu zákona o kybernetickej bezpečnosti a je v súlade so schválenými strategickými dokumentami.*

Projekt Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe za 44 960 647,00 EUR s DPH predložil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s NASES, Slovenskou informačnou službou a Národným bezpečnostným úradom. Jeho cieľom je vybudovať na kľúčových inštitúciách jednotky CSIRT, ktoré budú kostrou národného systému kybernetickej bezpečnosti a umožnia efektívne riešenie bezpečnostných incidentov, rovnako ako implementáciu preventívnych opatrení na predchádzanie bezpečnostným incidentom primárne vo verejnej správe a sekundárne na národnej úrovni. Projekt je súčasťou dlhodobej stratégie ÚPVII systematicky riadiť kybernetickú a informačnú bezpečnosť vo verejnej správe.

Dátum uzávierky vyzvania na národný projekt je 12.12.2018. Vyzvanie na národný projekt bude spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

* Zákon o kybernetickej bezpečnosti 69/2018 Z. z., Koncepcia kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020, Akčný plán realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020, návrh realizácie strategickej priority Kybernetická bezpečnosť, vypracovanej v rámci pracovnej skupiny PS2 na ÚPVII.

POZN.

Európske štáty pravidelne a vo významnej miere financujú projekty zabezpečujúce kybernetickú bezpečnosť. Najnovšie Veľká Británia vytvorí ofenzívnu kybernetickú skupinu, ktorá podľa spravodajského portálu Sky News bude zložená z 2000 spolupracovníkov. Skupina zložená z expertov na kybernetickú vojnu sa bude zameriavať na kybernetickú hrozbu z Ruska. Veľká Británia na ňu zrejme vyčlení až 250 miliónov libier.


Zdroj: https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/kyberneticke-hrozby-su-realne-slovensko-budu-chranit-4-jednotky-csirt/index.html Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83410
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100493
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60808
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88558
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky