RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

K údajom o ovzduší či prírodných vplyvoch sa občania i podnikatelia dostanú jednoduchšie

11.12.2018 11:49

Údaje, na základe ktorých budú vedieť napríklad stavitelia vyhodnotiť, aké sú prírodné vplyvy na území ich záujmu, budú ľahšie dostupné a zrozumiteľnejšie. Ide o tzv. priestorové údaje, ktoré pomôžu napríklad určiť, či sa na konkrétnom území nenachádza skládka odpadov alebo iná environmentálna záťaž, či aký je na ňom stav ovzdušia. Datasety, v ktorých občania či podnikatelia nájdu informácie tohto typu, zosúladí Ministerstvo životného prostredia SR.

Vyzvanie na projekt z dielne envirorezortu zverejní Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Financovaný bude z fondov Európskej únie sumou 9 688 014 eur. Stavitelia môžu na základe zverejnených datasetov získať informácie napríklad o tom, či oblasť ich záujmu nie je v záplavovom alebo chránenom území. Slúžia však tiež napríklad na tvorbu dokumentácie pri územnom plánovaní alebo na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Doteraz sa občania a podnikatelia vedeli dostať len k časti takýchto údajov a služieb, a to cez Register priestorových informácií. Tento register poskytuje popisné informácie vo forme katalógu, záujemcovia v ňom nájdu údaje a služby podľa ich potrieb. Veľa informácií však stále nie je zdokumentovaných a mnohé obsahujú nesprávne, neúplne a neaktuálne informácie. Tento stav spôsoboval, že užívatelia strávili pri ich hľadaní veľmi veľa času, pretože sa nachádzali v nejednotnej a zložitej štruktúre webových sídiel či iných portálov. Vďaka projektu ministerstva životného prostredia sa občania aj podnikatelia dostanú k potrebným informáciám cez vytvorené datasety oveľa jednoduchšie.

Priestorové údaje, ktoré budú ľahšie prístupné, rozdelil envirorezort do troch kategórií. V prvej sú údaje pre hlavné oblasti monitoringu životného prostredia, konkrétne informácie o vode, ovzduší, hluku, priemysle, odpadoch, ako aj o prírode a biodiverzite. V druhej skupine sa nachádzajú údaje napríklad o povrchu krajiny, geológii, budovách či pôde. V poslednej kategórii budú informácie napríklad o uliciach, doprave, ako aj o zeleni.

Vyzvanie na národný projekt bude spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na webových stránkach www.informatizacia.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 12. marca 2019.


Zdroj: https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/k-udajom-o-ovzdusi-ci-prirodnych-vplyvoch-sa-obcania-i-podnikatelia-dostanu-jednoduchsie/index.html Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83410
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100493
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60808
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88558
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky