RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Inteligentný sprievodca zákonmi bude najlepším priateľom začínajúcich podnikateľov

22.06.2018 10:19

Namiesto služieb právnika inteligentný online vyhľadávač, ktorý bude zdarma. Platforma lepšej regulácie podnikateľom a neskôr aj občanom ukáže, aké sú ich povinnosti a práva. Teda, ktoré slovenské aj európske predpisy, zákony a regulácie sa ich týkajú. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu dnes zverejní vyzvanie na národný projekt, ktorý by mal v prvej fáze sprehľadniť informačné povinnosti podnikateľov predstavujúce 80 percent neopodstatnenej administratívnej záťaže.

„Orientácia v slovenskej aj európskej legislatíve dá zabrať hlavne začínajúcim podnikateľom. Povedzme si pravdu, že regulácie sú veľmi komplexné a pre bežného človeka často neprehľadné. Máme vyše 700 zákonov a 2300 podzákonných predpisov, tisíce EÚ nariadení či smerníc. Preto považujem inteligentného sprievodcu právnickou ´džungľou´ za veľmi potrebnú a veľmi praktickú inováciu, ktorá bude pozitívne vplývať na podnikateľské prostredie na Slovensku,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie riadenia informatizácie Martina Slabejová.

Tento unikátny projekt prinesie v ďalšej fáze do praxe niekoľko vylepšení, najmä pre podnikateľov. Jednou z nich je plný register nielen právnych predpisov, ale aj konkrétnych regulácií, ktorý na základe svojich vedomostí o prihlásenom užívateľovi zistí, aké povinnosti voči štátu sa na neho vzťahujú. Podnikatelia budú mať tiež možnosť interaktívnou formou poskytovať spätnú väzbu o tom, aký vplyv má na nich zavedená regulácia a čo by navrhovali zlepšiť.

Platforma lepšej regulácie však nemá byť iba nástrojom pre tých, ktorí sa legislatívou riadia, ale aj pre tých, ktorí ju tvoria. Ďalšia z inovácií, ktorú prinesie, sa uplatní pri tvorbe nových alebo aktualizovaní existujúcich zákonov. Pomocou databázy údajov, analytických nástrojov a ekonometrických modelov bude možné vyšpecifikovať a vypočítať, či zákon prinesie úžitok.

„Veľmi obtiažne na tvorbe zákonov je obsiahnuť celé spektrum už existujúcich právnych noriem a predpisov a predpovedať, aký vplyv bude mať nový zákon na ostatné regulované oblasti. Napríklad na životné a podnikateľské prostredie či na sociálnu oblasť. Platforma lepšej regulácie umožní úradníkom vypracovať doložku vplyvov oveľa jednoduchšie, rýchlejšie a spoľahlivejšie pomocou digitálnych technológií,“ uzavrela slovenská digitálna líderka s tým, že od projektu sa očakáva podpora optimalizácie regulačného prostredia a zvýšenie transparentnosti a konkurencieschopnosti štátu.

Celková maximálna suma, alokovaná na prvú fázu národného projektu „IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – Prioritná os 7 je približne 6 miliónov eur. Dátum uzávierky vyzvania je 21. 9. 2018. Vyzvanie bude spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Oprávneným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok je Ministerstvo hospodárstva SR.

Dokument RIA 2020 – Stratégia lepšej regulácie nájdete na adrese:
www.economy.gov.sk/uploads/files/erVPzC30.docx (26,01 kB)


Zdroj: https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/inteligentny-sprievodca-zakonmi-bude-najlepsim-priatelom-zacinajucich-podnikatelov/index.html Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83410
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100493
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60808
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88558
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky