RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Broadband - informácia o plánovanom zverejnení metodiky

26.08.2016 16:01

Už v septembri plánuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „úrad“) zverejniť metodiku pre zmapovanie backhaulovej infraštruktúry pre prístupové siete NGA. V rámci tejto metodiky budú zohľadnené pripomienky operátorov ktoré zaslali úradu do 16. augusta 2016.

Na základe zverejnenej metodiky budú môcť operátori predkladať požadované podklady v priebehu štyroch týždňov a ďalšie dva týždne budú určené na prípadné doplnenie podkladov.
O zverejnení metodiky na webovom sídle www.informatizacia.sk budú operátori upovedomení elektronicky deň vopred. Po ukončení zasielania podkladov od operátorov a ich následnom vyhodnotení bude k dispozícii konečný zoznam bielych miest.

Informácie z verejných konzultácií sú dostupné na tomto odkaze: http://www.informatizacia.sk/verejna-konzultacia-nga-bielych-miest/22861s 

 

Zdroj: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
51883
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
72638
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
53893
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
10148
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
53506
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky