RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Akreditovaní platcovia

Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente sprostredkúva úhradu poplatkov za elektronický výkon verejnej moci platobný modul ústredného portálu verejnej správy.

Úhradu je možné vykonať na integrovanom obslužnom mieste alebo prostredníctvom akreditovaného platcu. Akreditovaným platcom je osoba zapísaná v zozname akreditovaných platcov, ktorý vedie Ministerstvo financií SR.

Zápis do zoznamu akreditovaných platcov je upravený konaním na žiadosť a rovnako sú upravené aj kontrolné mechanizmy a vyčiarknutie zo zoznamu.

Formulár je zverejnený na hlavnom webovom sídle Ministerstva financií SR.

V stiahnutelnej podobe ho uvádzame aj tu:

none Žiadosť o zápis do zoznamu akreditovaných platcov (formát RTF) (290 kB)

Formulár sa spolu s prílohami zasiela na emailovú adresu: akreditovanyplatca(zavinac)mfsr.sk


Publikované: 08.04.2016 / Aktualizované : 11.04.2016 / MF SR
Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
18773
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
71307
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
49753
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
6853
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
40152
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky