RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Prieskum: Spokojnosť s vybranými e-službami verejnej správy 2014.

V roku 2014 prešiel projekt výraznou revitalizáciou  a zmenami, ktoré sa dotkli tak metodolólgie ako aj obsahovej časti prieskumu. Zisťovanie zohľadňuje aktuálne trendy v oblasti e-Governmentu v zmysle nasadzovania výsledkov projektov, ktoré riešili elektronické služby verejnej správy v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti v rokoch 2007-2013. Prieskum sa zameriava na sledovanie kvality a spokojnosti s využívaním konkrétnych (už elektronických) služieb. Ich počet nie je taký objemný, avšak sledované služby v rámci riešení konkrétnych životných udalostí sú sledované detailnejšie (napr. v zmysle potrieb a očakávaní rôznych špecifických skupín užívateľov).

Hlavný účel prieskumu zostáva zachovaný. Zmeraním hlavných indexov: Spokojnosť, Opätovné využitie, Odporučenie a Lojalita (indexy projektu), sa naďalej  sleduje stav v oblasti e-Governmnetu spôsobom, ktorý umožňuje sledovanie a porovnanie v čase (s využitím dát predchádzajúcich ročníkov). Spätná väzba od občana a firiem k problematike e-Governmentu, získaná týmto spôsobom je dôležitá z hľadiska vedenia procesov ďalšieho rozvoja, hodnotenia doterajších nastavení a stanovovania ďalších cieľov.

Výsledky za rok 2014:
pdfeGov 2014 občania (1778 kB)

pdfeGov 2014 populácia (2272 kB)

pdfeGov 2014 firmy (1824 kB)

pdfeGov 2014 - základné výsledky (894 kB)


Publikované: 15.04.2015 / Aktualizované : 21.04.2015 /
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
82557
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
99876
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60439
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22371
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
85134
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky