RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Kontakty

Kontaktná adresa

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Štefánikova 15
811 05 Bratislava

Sekcia riadenia informatizácie

Mgr. Martina Slabejová, PhD.
generálna riaditeľka sekcie

martina.slabejova@vicepremier.gov.sk

Kancelária sekcie riadenia informatizácie

Mgr. Anna Benejová
riaditeľka kancelárie

Tel.: 02/2092 8137
E-mail: anna.benejova@vicepremier.gov.sk

Lenka Víteková
asistenka
Tel.: 02/2092 8190
E-mail: lenka.vitekova@vicepremier.gov.sk

Lívia Stupárová
asistentka
Tel.: 02/2092 8177
E-mail: livia.stuparova@vicepremier.gov.sk

Odbor stratégie informatizácie spoločnosti a medzinárodnej agendy

Ing. Martin Bezek
poverený zastupovaním riaditeľa odboru

Tel.: 02/2092 8241
E-mail: martin.bezek@vicepremier.gov.sk

a) oddelenie medzinárodnej spolupráce a jednotného digitálneho trhu
Ing. Kamil Harňák
vedúci oddelenia

Tel.: 02/2092 8087
E-mail: kamil.harnak@vicepremier.gov.sk

Mgr. Michal Číž
Tel.: 02/2092 8087
E-mail: michal.ciz@vicepremier.gov.sk

Ing. Mgr. Alexandra Hanzelová Suchánková
Tel.: 02/2092 8089
E-mail: alexandra.hanzelova-suchankova@vicepremier.gov.sk

Ing. Valentína Michálková
Tel.: 02/2092 8160
E-mail: valentina.michalkova@vicepremier.gov.sk

b) oddelenie governance, bezpečnosti a štandardov ISVS

JUDr. Ervín Šimko, PhD.
vedúci oddelenia

Tel.: 02/2092 8247
E-mail: ervin.simko@vicepremier.gov.sk

Mgr. Simona Habaľová
Tel.: 02/2092 8270
E-mail: simona.habalova@vicepremier.gov.sk

Mgr. Ľubica Kašíková
Tel.: 02/2092 8191
E-mail: lubica.kasikova@vicepremier.gov.sk

c) oddelenie architektúry a eGovernmentu

Ing. Alena Kiššová
Tel.: 02/2092 8221
E-mail: alena.kissova@vicepremier.gov.sk

Mgr. Viktor Klik
Tel.: 02/2092 8265
E-mail: viktor.klik@vicepremier.gov.sk

Ing. Ján Kulavjak
Tel.: 02/2092 8215
E-mail: jan.kulavjak@vicepremier.gov.sk

Ing. Nadežda Nikšová
Tel.: 02/2092 8213
E-mail: nadezda.niksova@vicepremier.gov.sk

Ing. Juraj Pankuch
Tel.: 02/2092 8265
E-mail: juraj.pankuch@vicepremier.gov.sk

d) oddelenie behaviorálnych inovácií

Ing. Viera Hainzl
vedúca oddelenia

Tel.: 02/2092 8244
E-mail: viera.hainzl@vicepremier.gov.sk

e) oddelenie programovej kancelárie

Ing. Martin Bezek
vedúci oddelenia

Tel.: 02/2092 8241
E-mail: martin.bezek@vicepremier.gov.sk

JUDr. Mgr. Ivan Liška, PhD.
Tel.: 02/2092 8272
E-mail: ivan.liska@vicepremier.gov.sk

Mgr. Katarína Ormandyová
Tel.: 02/2092 8263
E-mail: katarina.ormandyova@vicepremier.gov.sk

f) oddelenie licenčnej politiky a stratégie centrálneho nákupu IT

Ing. Igor Hladík
vedúci oddelenia

Tel.: 02/2092 8230
E-mail: igor.hladik@vicepremier.gov.sk

Mgr. Alexandra Horná
Tel.: 02/2092 8273
E-mail: alexandra.horna@vicepremier.gov.sk

Ing. Andrea Ďuricová
Tel.: 02/2092 8273
E-mail: andrea.duricova@vicepremier.gov.sk

Odbor implementácie programov rozvoja informačnej spoločnosti

Ing. Erna Dohnáliková
riaditeľka odboru

Tel.: 02/2092 8248
E-mail: erna.dohnalikova@vicepremier.gov.sk

a) oddelenie finančného riadenia projektov

Ing. Peter Macho
vedúci oddelenia

Tel.: 02/2092 8171
E-mail: peter.macho@vicepremier.gov.sk

Ing. Andrea Babinská
Tel.: 02/2092 8205
E-mail: andrea.babinska@vicepremier.gov.sk

Ing. Peter Baltazár
Tel.: 02/2092 8173
E-mail: peter.baltazar@vicepremier.gov.sk

Ing. Michal Candrák
Tel.: 02/2092 8179
E-mail: michal.candrak@vicepremier.gov.sk

Ing. Denis Fraňo
Tel.: 02/2092 8159
E-mail: denis.frano@vicepremier.gov.sk

Mgr. Martin Mačanga, PhD.
Tel.: 02/2092 8196
E-mail: martin.macanga@vicepremier.gov.sk

Ing. Oliver Michta
Tel.: 02/2092 8164
E-mail: oliver.michta@vicepremier.gov.sk

Ing. Lukáš Rovňák
Tel.: 02/2092 8186
E-mail: lukas.rovnak@vicepremier.gov.sk

Ing. Boris Veselič
Tel.: 02/2092 8197
E-mail: boris.veselic@vicepremier.gov.sk

Ing. Lukáš Zubčák
Tel.: 02/2092 8182
E-mail: lukas.zubcak@vicepremier.gov.sk

b) oddelenie prípravy a monitorovania projektov

Mgr. Peter Čmiko
vedúci oddelenia

Tel.: 02/2092 8163
E-mail: peter.cmiko@vicepremier.gov.sk

Ing. Jozef Baradlay
Tel.: 02/2092 8170
E-mail: jozef.baradlay@vicepremier.gov.sk

Mgr. Katarína Hvizdošová
Tel.: 02/2092 8185
E-mail: katarina.hvizdosova@vicepremier.gov.sk

Mgr. Juraj Jančí
Tel.: 02/2092 8158
E-mail: juraj.janci@vicepremier.gov.sk

Ing. Eva Mazanová
Tel.: 02/2092 8268
E-mail: eva.mazanova@vicepremier.gov.sk

Mgr. Marek Mravík
Tel.: 02/2092 8175
E-mail: marek.mravik@vicepremier.gov.sk

Ing. Miriam Múdra
Tel.: 02/2092 8167
E-mail: miriam.mudra@vicepremier.gov.sk

Mgr. Radoslav Papánek
Tel.: 02/2092 8168
E-mail: radoslav.papanek@vicepremier.gov.sk

Ing. Annamária Sojáková
Tel.: 02/2092 8172
E-mail: annamaria.sojakova@vicepremier.gov.sk

JUDr. Daniela Stojanová
Tel.: 02/2092 8184
E-mail: daniela.stojanova@vicepremier.gov.sk

Odbor riadenia programov rozvoja informačnej spoločnosti

Ing. Mgr. Ján Galvánek
poverený zastupovaním riaditeľa odboru

Tel.: 02/2092 8166
E-mail: jan.galvanek@vicepremier.gov.sk

a) oddelenie kontroly projektov

Ing. František Bogačik
vedúci oddelenia

Tel.: 02/2092 8180
E-mail: frantisek.bogacik@vicepremier.gov.sk

Ing. Vladimír Guľa
Tel.: 02/2092 8157
E-mail: vladimir.gula@vicepremier.gov.sk

Mgr. Mária Krajčová
Tel.: 02/2092 8178
E-mail: maria.krajcova@vicepremier.gov.sk

Mgr. Michal Rosol
Tel.: 02/2092 8204
E-mail: michal.rosol@vicepremier.gov.sk

Ing. Andrea Rozporková
Tel.: 02/2092 8178
E-mail: andrea.rozporkova@vicepremier.gov.sk

Ing. Stanislav Verešpej
Tel.: 02/2092 8183
E-mail: stanislav.verespej@vicepremier.gov.sk

b) oddelenie programovania a metodiky

Ing. Mgr. Ján Galvánek
vedúci oddelenia

Tel.: 02/2092 8166
E-mail: jan.galvanek@vicepremier.gov.sk

Mgr. Zuzana Čupková
Tel.: 02/2092 8181
E-mail: zuzana.cupkova@vicepremier.gov.sk

JUDr. Daniela Ďurdíková
Tel.: 02/2092 8169
E-mail: daniela.durdikova@vicepremier.gov.sk

Ing. Jana Lompartová
Tel.: 02/2092 8198
E-mail: jana.lompartova@vicepremier.gov.sk

Ing. Stanislav Uhrín
Tel.: 02/2092 8269
E-mail: stanislav.uhrin@vicepremier.gov.sk

Poznámka: Členovia Redakčnej rady webového sídla www.informatizacia.sk sa riadia Štatútom Redakčnej rady.

pdfŠtatút Redakčnej rady (222 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
60130
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
76646
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
57664
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
15245
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
62786
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky