RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ak zmeníte trvalý pobyt, o nový občiansky preukaz budete môcť požiadať cez internet

18.05.2015 11:14

Občania, ktorí zmenia trvalý pobyt a sú zároveň držiteľmi občianskeho preukazu s elektronickým čipom /eID karta/, budú môcť pravdepodobne  od 1. júla 2015 požiadať o vydanie nového dokladu cez internet – prostredníctvom portálu Elektronické služby MV SR. Rovnako tak budú môcť urobiť držitelia občianskych preukazov s elektronickým čipom, ktorým končí platnosť dokladu, a to najskôr 180 dní pred skončením platnosti.

Umožní to novela zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch, ktorú 14. mája 2015 schválil parlament ako jednu z noviel právnych noriem predkladaných v rámci návrhu zákona o registri adries, rovnako z dielne MV SR.  Podobu tváre a podpis v digitalizovanej forme pri výrobe dokladu môže  MV SR čerpať zo svojich systémov, nesmú však byť staršie ako 5 rokov v prípade dospelého, a nie staršie ako 3 roky v prípade občana do 18 rokov. Prevzatie elektronicky vyžiadaného nového dokladu bude možné len osobne  na okresnom riaditeľstve PZ, ktoré občan uvedie v elektronickej žiadosti.

Elektronicky bude možné oznámiť tiež stratu či  odcudzenie občianskeho preukazu.

Celú správu si môžete prečítať TU.

 

Zdroj: MV SR, www.minv.sk


Späť »
Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
18201
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
70383
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
49465
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
5655
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
37146
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky